DBA, de opvolger van de VAR


dba-var-verklaringVAR

Omdat er voor de belastingdienst vaak geen duidelijkheid was over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zzp-er, werd de VAR in het leven geroepen. Met behulp van de VAR wist de opdrachtgever zeker dat hij achteraf geen loonheffingen hoefde te betalen, en droeg de zzp-er alle risico’s. Je gaf als zzp-er met een VAR verklaring aan dat je geen dienstbetrekking had bij de opdrachtgever.

De VAR zorgde voor heel wat administratieve rompslomp. Elk jaar opnieuw aanvragen en bij elke opdracht mee opsturen. Veranderde het werk of de voorwaarden waaronder gewerkt werd dan moest er een nieuwe VAR worden aangevraagd.

DBA

Echter door misbruik in het verleden, met name in de zorg, is er aan een nieuwe wet gewerkt: de DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze wet is per 1 mei 2016 ingegaan. Er is een jaar door de belastingdienst uitgetrokken om voor alle partijen te kijken welke overeenkomsten voor welke opdrachten belangrijk kunnen zijn.

Onder de DBA wordt er gewerkt met overeenkomsten tussen opdrachtgever en zzp-er.

Het werken met een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst geeft zekerheid aan beide partijen dat er geen dienstbetrekking is en dus ook (achteraf) geen loonheffingen afgedragen hoeven te worden.

Wordt er niet volgens het overeengekomen modelovereenkomst gewerkt, of is er volgens de belastingdienst tóch sprake van een verkapt dienstverband, dan kan ook de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden. Dat is nieuw bij de DBA, want dit kon niet bij de VAR.

Goedgekeurde modelovereenkomsten

Wanneer gewerkt wordt met een goedgekeurde modelovereenkomst van de belastingdienst heb je niet meer de administratieve rompslomp zoals bij de VAR. Met een modelovereenkomst kan de zzp’er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet eerst aan de Belastingdienst voorgelegd te worden, want het is al van te voren goedgekeurd. De overeenkomst hoeft zelfs niet ondertekend te worden. Zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (nummer) er gewerkt wordt. Een verwijzing naar het nummer is al voldoende.

Je hebt lang niet altijd een modelovereenkomst nodig. Een opdrachtgever heeft het meeste belang bij het hebben van een modelovereenkomst. Het initiatief zal dan ook vaak van de opdrachtgever uitgaan. Spreken de opdrachtgever en zzp-er af volgens een bepaalde overeenkomst te werken, dan moeten ze zich er ook aan houden.

De geel gearceerde stukken in een modelovereenkomst zijn belangrijk voor de belastingdienst. Deze mogen niet gewijzigd worden. De overige gedeelten kunnen naar believen aangepast worden. Ze mogen natuurlijk niet de geel gearceerde stukken tegenspreken. Ga je de geel gearceerde stukken wijzigen, dan zal je de overeenkomst weer moeten voorleggen aan de belastingdienst.

Belastingdienst

De belastingdienst heeft een webinar online gezet waarin de DBA nog eens uit de doeken wordt gedaan.

De belastingdienst heeft ook een aantal modelovereenkomsten op zijn site staan.

Wanneer is er sprake van een dienstbetrekking?

Voor een dienstbetrekking zijn drie elementen van belang:

  1. Persoonlijke arbeid (Kan iemand je werk vervangen zonder dat de opdrachtgever hier een stem in heeft? Ja? Dan is er geen sprake van persoonlijke arbeid)
  2. Werkgeversgezag (Geeft de werkgever bindende aanwijzingen die de zzp-er niet kan weigeren? Ja? Dan is er sprake van werkgeversgezag. De werkgever mag wel afspraken maken over het resultaat, maar niet over de weg daar naar toe.)
  3. Beloning (in geld of in natura)

Als één van deze elementen ontbreekt is er geen sprake van een dienstbetrekking.

Wat zijn de gevolgen als je niet volgens de overeenkomst hebt gewerkt?

Als er achteraf blijkt dat er niet volgens de overeengekomen modelovereenkomst is gewerkt, dan kan de belastingdienst naheffingsaanslagen opleggen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan een gedeelte hiervan weer verhalen op de zzp-er. Echter niet het werkgeversgedeelte en de boete. Wel de premie volksverzekeringen en loonbelasting.

Voor de belastingdienst, de ondernemersaftrekken, is het belangrijk dat de zzp-er 1225 uren per jaar werkt. Blijkt dat er een verkapt dienstverband is geweest bij een van de opdrachtgevers, dan tellen deze uren niet mee. Kom je dan als zzp-er onder de 1225 uur terecht, dan kan je dat jaar niet meer in aanmerking komen voor bijvoorbeeld je zelfstandigheidsaftrek.

Ben ik wel ondernemer?

Om te bepalen of je een ondernemer bent, kijkt de belastingdienst naar de onderstaande punten.

  • Hoe zelfstandig ben je
  • Continuïteit van je bedrijf
  • Loop je ondernemersrisico
  • De omvang van je bedrijf

Je kan via deze link een indicatie krijgen of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Intermediair

Als je werkt met een tussenpersoon, een intermediair, dan sluit je nog steeds met maar een partij een overeenkomst. De Intermediair kan, afhankelijk van de situatie, twee overeenkomsten sluiten. Een met de opdrachtgever en een met de zzp-er.

Als je gaat werken met tussenpersonen, intermediairs, dan kan dat op twee manieren.

  1. Bemiddeling
  2. Tussenkomst

Bij een bemiddeling brengt de intermediair de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij elkaar. De opdrachtgever sluit dan een overeenkomst met de opdrachtnemer (zzp-er). De opdrachtgever betaalt de opdrachtgever.

Bij een tussenkomst sluit een intermediair een overeenkomst met zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Nu betaalt de opdrachtgever de intermediair, en de intermediair betaalt de zzp-er. Bij een tussenkomst blijft de intermediair er tussen staan en heeft vaak nog een aantal taken. Denk dan bijvoorbeeld aan o.a. de facturering.

Voor beide situaties bestaan er modelovereenkomsten.