Ik wil zzp’er in de zorg worden


Zzp’er worden?

Zzp staat voor: zelfstandige zonder personeel. Waar krijg je mee te maken als je gaat starten als zzp’er in de zorg?

Hieronder vind je een opsomming van zaken die je geregeld moet hebben voordat je als zzp’er aan de slag kunt.

Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel in jouw regio.

Om te beginnen moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel in jouw regio.

Vul de vragenlijst van het IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) in

De inspectie bepaalt aan de hand van deze gegevens of je onder hun toezicht valt. Je moet voldoen aan verschillende kwaliteitseisen.

AGB-code aanvragen

Je hebt een persoonlijke AGB-code nodig om de zorg die je biedt te kunnen declareren aan cliënten die een PGB (Persoons Gebonden Budget) hebben.
Meer hierover vind je op deze pagina van Vektis.

Verzekeringen

Er zijn verschillende verzekeringen die je nodig hebt om te kunnen werken als zzp’er in de zorg.

Wil je uitgebreid geïnformeerd worden of stel je prijs op advies en begeleiding? SoloPartners is een belangenbehartiger die opkomt voor de belangen van zelfstandige zorgverleners, zorginhoudelijk en op het gebied van ondernemen.
Kijk dan even op solopartners.nl

Factureren als zzp’erzzp'er in de zorg

Als je bent ingeschreven als zzp’er in de zorg en je voldoet aan alle eisen, dan kan je in principe aan het werk. Als je zorg hebt geleverd stuur je een factuur voor de geleverde diensten. Ben je verpleegkundige dan zijn de verpleegkundige diensten vrijgesteld van btw. Ook zorg die je biedt op basis van een indicatie (bv als een cliënt een PGB heeft).

Zorg zonder indicatie is een btw-plichtige dienst.

Een factuur maken kan met een boekhoudprogramma, maar kan je ook zelf maken in Word of Excel.

Op je factuur moet in ieder geval het volgende staan:

 • Jouw volledige (bedrijfs)naam en die van je cliënt
 • Gebruik je juridische naam of handelsnaam. Deze namen moeten in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan.
 • Je volledige adres en dat van je cliënt of bemiddelaar
 • Btw-nummer
 • KvK-nummer
 • Factuurdatum
 • Factuurnummer
 • De geleverde dienst (bijv. nachtzorg van 23 tot 8 uur)
 • De datum waarop de diensten zijn geleverd
 • Het aantal uren (of de dienst) met het tarief per uur (of dienst)
 • Als het om een dienst gaat die met btw belast is, dan noteer je ook het btw-bedrag

Administratie

Als zelfstandig ondernemer houd je je eigen administratie bij. Dat is niet alleen een verplichting voor de belastingdienst, maar natuurlijk ook belangrijk voor jezelf om een goed overzicht te houden over je inkomsten en uitgaven. De zakelijke kosten die je maakt zijn aftrekbaar van de winst waardoor je minder belasting gaat betalen.

Je moet ook jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting doen. Het bijhouden van de administratie is niet moeilijk, maar je kunt ook overwegen om een accountant of belastingadviseur in te schakelen.

Lees ook ons artikel over Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)