Verantwoording en zelfstandig werken in de thuiszorg


Het werken als zelfstandig zorgverlener kent veel voordelen maar brengt natuurlijk ook wel verantwoordelijkheden met zich mee.

BLIJF OP DE HOOGTE

Als eerste geldt dat natuurlijk voor de bijscholing en het bijblijven op jouw vakgebied. Kennis, vaardigheden, bekwaamheden én bevoegdheden zijn volgens ons erg belangrijk om kwalitatief verantwoorde zorg te kunnen blijven leveren. Dat zijn echt aspecten die je aandacht blijven verdienen. Als zzp-er in de zorg ben je immers zelf verantwoorlijk voor de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening die je levert.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Je voert je eigen financiële administratie.
SoloPartners houdt zich bezig met de belangenbehartiging van zelfstandige zorgprofessionals zonder personeel in de zorg en zij bieden tal van (ondersteunende) diensten. Ook voor wat betreft het opzetten van een financiële adminsitratie kun je contact met ze opnemen.

PERSOONLIJKE PRESENTATIE

Een ander punt van aandacht is je persoonlijke presentatie. Het is belangrijk dat je als zelfstandige zorgverlener aandacht besteed aan je persoonlijke verzorging en kleding. Je toekomstige cliënten hechten daar waarde aan.

VAR WUO (VERKLARING ARBEIDS RELATIE – WINST UIT ONDERNEMING)

Als zzp-er in de zorg moet je beschikken over een VAR WUO verklaring.
Als je als zzp-er voor een opdrachtgever werkt kan er onduidelijkheid ontstaan over de vraag of je opdrachtgever loonbelasting en premies(loonheffing) moet inhouden en afdragen over je inkomsten. De VAR-WUO Verklaring geeft hierover duidelijkheid.
De belastingdienst wil ervan overtuigd zijn dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie en dat je als zelfstandig ondernemer zelf de beslissingen neemt en het ondernemers risico draagt.
Een VAR-WUO verklaring vraag je aan bij de belastingdienst.

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

Bij daadwerkelijke bemiddeling zal er een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd worden. Deze verklaring kun je aanvragen bij het gemeentehuis van je woonplaats.

KLACHTENCOMMISSIE

Als zorgaanbieder ben je wettelijk verplicht een regeling te treffen voor behandeling van klachten, “de wet klachtrecht cliënten zorgsector”. Als individuele zelfstandige zorgverlener word je ook gezien als zorgaanbieder.
SoloPartners biedt zelfstandige zorgondernemers de mogelijkheid aan te sluiten bij een klachtencommissie.
Kijk voor meer informatie bij www.solopartners.nl

VERZEKEREN

Als zzp-er in de zorg ben je verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ziektekosten verzekering hoort natuurlijk standaard bij de verzekeringen maar ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan van toepassing zijn.