Wijkverpleegkundige speelt belangrijke rol in samenwerking


Ruim één derde (37%) van de Nederlanders is van mening dat de samenwerking in de zorg nog niet voldoende is. En ruim twee derde van de Nederlanders (69%) heeft de indruk dat de zorg niet goed om de patiënt heen is georganiseerd. Vier op de tien Nederlanders vindt het belangrijk om een wijkverpleegkundige in de buurt te hebben. De helft van de Nederlanders (52%) denkt dat een wijkverpleegkundige een belangrijke rol zou kunnen spelen in de coördinatie van hulpverlening.

Bron: www.denationalezorgbarometer.nl