Wkkgz, Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg


Wkkgz, wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg. Zelfstandige zorgverlenersWkkgz: Garantie goede zorg

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Kwaliteit

Openheid en leren als doel

Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

Klachten

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.

Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen cliënt en zorgverlener het beste werkt.
Als de klacht niet meer onderling is op te lossen, dan verplicht de Wkkgz je om naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris te gaan. Deze functionaris moet gratis zijn voor je cliënt.

Waarom een klachtenfunctionaris?

De cliënt én de zorgverlener worden gehoord wat bij kan dragen tot een snelle oplossing die beide partijen tot tevredenheid stemt.

Klachtenprocedure in het kort

 • De cliënt heeft een klacht en probeert het met de zorgaanbieder op te lossen.
 • Wordt er geen oplossing gevonden, dan gaat de cliënt naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris
 • De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen cliënt en zorgaanbieder.
 • De zorgaanbieder ontvangt de klacht en komt binnen 6 weken (verplicht termijn) met een oordeel en mogelijke oplossing

Komt de klachtenfunctionaris er niet uit, dan spreken we over een geschil.

Geschillen

Geschilleninstantie

Per 1 januari 2017 moet je aangesloten zijn bij een onafhankelijke geschilleninstantie.
De geschillenprocedure in het kort:

 • De cliënt is niet tevreden met de klachtbehandeling en legt de klacht voor aan de geschilleninstantie
 • De geschilleninstantie hoort alle partijen aan en komt tot een bindende uitspraak.
 • De geschilleninstantie is gemachtigd om schadevergoedingen toe te kennen tot € 25.000.

Voor wie geldt deze wet?

Onder de wet Wkkgz valt bijna de gehele gezondheidszorg

 • Zorgverzekeringswet (Zw)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)

Maar NIET: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en jeugdhulp (Jeugdwet)

Welke zorgaanbieders vallen onder deze wet?

Grote en kleine zorginstellingen én individuele zorgverleners (zoals zzp’ers) die handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitvoeren. Dat geldt ook voor zorgverleners in de alternatieve geneeswijzen en zorgverleners die cosmetische handelingen verrichten die het weefsel aantasten of wijzigen.

Alle regels bij elkaar:

 

Wat betekent dat voor jou?

Voor jou, als zelfstandige zorgverlener, houdt dit het volgende in:

Klachten:

 • Je moet een heldere en toegankelijke klachtenregeling hebben
 • Deze moet bekend gemaakt worden aan je cliënten
 • Je beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris die je, indien nodig, gratis aan je cliënten ter beschikking stelt
 • Je bent aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

Kwaliteit:

Je bent verplicht

 • Een VOG verklaring te hebben als je werkzaam bent in de Wlz-zorg.
 • Een schriftelijke overeenkomst met je opdrachtgever of cliënt af te sluiten.
 • Op aanvraag van de cliënt aanvullende informatie te verstrekken over de aangeboden zorg. Denk dan aan tarieven, kwaliteit, cliëntervaringen en bewezen werkzaamheid.

Als zorgaanbieder ben je volgens de Wkkgz ook verplicht om aan de zorgontvanger informatie te geven over:

 • de kwaliteit van de aangeboden zorg (uitleg over ingrepen of medische handelingen met hun resultaten)
 • de effecten van de behandelingen (wat doet het mogelijk met je gezondheid)
 • missers en fouten bespreken met je cliënt en dit opnemen in het medisch dossier

Nog geen klachtenfunctionaris of aangesloten bij een geschilleninstantie. Bekijk dan eens onze tip.