ZZP Nederland


ZZP Nederland is een onafhankelijke ondernemersorganisatie voor Zelfstandige Zonder Personeel, zij geven uitgebreide informatie over inschrijven, factureren, boekhouding, belastingaangifte e.d.

ZZP Nederland is een onafhankelijke ondernemersorganisatie voor Zelfstandigen Zonder Personeel en is ontstaan door de ontevredenheid over de behandeling en voorlichting van kleine ondernemers in Nederland. Met 16.000 aangesloten zelfstandigen zorgt ZZP Nederland voor brede ondersteuning op het gebied van ondernemen. In de visie van ZZP Nederland zijn ZZP’ers ondernemers en geen verkapte loondienstwerkers.

Ze geven ruim informatie over onderwerpen die je als zzp-er tegenkomt: adminsitratie, belasting, verzekeringen, pensioenvoorzieningen.

www.zzp-nederland.nl