BIG registratie


Het doel van de wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg.

Ook beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Een van de instrumenten van de Wet BIG is het BIG-register. De complete Wet BIG vindt u op www.wetten.overheid.nl

Beroepen uit de Wet BIG

De Wet BIG verdeelt beroepen die onder deze wet vallen in twee groepen. Deze groepen staan bekend onder het artikelnummer uit de wet: artikel 3- en artikel 34-beroepen. Alleen artikel 3-beroepen staan geregistreerd in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht.

Artikel 3-beroepen Artikel 34-beroepen
  • Wettelijk beschermde beroepstitel
  • BIG-register (verplicht)/li>
  • Tuchtrecht
  • Wettelijk beschermde opleidingstitel
  • Geen wettelijk register (vrijwillig kwaliteitsregister)
  • Geen tuchtrecht
Apotheker
Arts
Fysiotherapeut
Gezondheidszorgpsycholoog
Psychotherapeut
Tandarts
Verloskundige
Verpleegkundige
Apothekersassistent
Diëtist
Ergotherapeut
Huidtherapeut
Klinisch fysicus
Logopedist
Mondhygiënist
Oefentherapeut Cesar
Oefentherapeut Mensendieck
Optometrist
Orthoptist
Podotherapeut
Radiodiagnostisch laborant
Radiotherapeutisch laborant
Tandprotheticus
Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)