CBS: zorgopleidingen zijn populairder dan ooit


Met ruim 22.500 diploma’s in het mbo en hbo in het schooljaar 2008/2009 behoren zorgopleidingen tot de meest populaire in het beroepsonderwijs. Dit constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).


Succes
Het CBS constateert dat in 2009 voor het eerst meer dan 20 duizend deelnemers slaagden voor een opleiding in de verpleging, verzorging of hulp bij zorg en welzijn in het mbo. Daarnaast sloten in het hbo 2,5 duizend studenten een bacheloropleiding op het gebied van verpleegkunde succesvol af.

Vrouwen
Zorgopleidingen blijken nog altijd vooral populair onder vrouwen. Negentig tot vijfennegentig procent van de gediplomeerden in deze richtingen is vrouw. Zorgopleidingen kunnen zich daarnaast verheugen in een groeiende populariteit onder allochtonen: bij de mbo-opleidingen op het gebied van hulp bij zorg en welzijn was 35 procent allochtoon. Onder hbo’ers was dit percentage 10 procent.