Dagelijkse archieven: 30 mei 2013


CBS: zorgopleidingen zijn populairder dan ooit

Met ruim 22.500 diploma’s in het mbo en hbo in het schooljaar 2008/2009 behoren zorgopleidingen tot de meest populaire in het beroepsonderwijs. Dit constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Succes Het CBS constateert dat in 2009 voor het eerst meer dan 20 duizend deelnemers slaagden voor een opleiding […]


CAO VVT opgezegd door vakbonden

De CAO van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg loopt tot 1 maart 2012. De vakbonden ABVAKABO, FNV, NU ’91 en CNV PUBLIEKE ZAKEN, geven aan dat ze in een nieuwe CAO verbeteringen aan willen brengen. Daarvoor moet de CAO, die op 14 december 2011 verbindend werd verklaard, officieel worden […]


ZZP’ers voor wijkzorg

We zijn  op zoek naar zelfstandige zorgverleners voor het verlenen van zorg in de regio Nijmegen – Den Bosch – Oss. Als wijkverpleegkundige / IG-er verricht je verzorgende en verpleegtechnische handelingen bij de cliënt thuis.Je werkt aan de hand van een zorgplan, waarin werkzaamheden en afspraken in overleg met de cliënt […]


Akkoord nieuwe CAO

Zaterdag 19 november j.l. hebben de werkgeversorganisaties en de vakbonden een akkoord bereikt over de nieuwe CAO VVT (Verpleging, verzorging, thuiszorg). De wet gelijke behandeling leverde nogal wat struikelblokken op met betrekking tot de leeftijdsuren. De ouderenregelingen staan hierdoor nogal onder druk. Nu is de afspraak gemaakt dat de situatie […]