Akkoord nieuwe CAO


Zaterdag 19 november j.l. hebben de werkgeversorganisaties en de vakbonden een akkoord bereikt over de nieuwe CAO VVT (Verpleging, verzorging, thuiszorg).


De wet gelijke behandeling leverde nogal wat struikelblokken op met betrekking tot de leeftijdsuren. De ouderenregelingen staan hierdoor nogal onder druk. Nu is de afspraak gemaakt dat de situatie voor werknemers ouder dan 55 jaar gelijk blijft. Werknemers onder de 55 jaar gaan tijdens hun loopbaan uren sparen, ze kunnen dat doen in tijd of het gespaarde geld in een levensloopregeling storten en benutten om extra dagen op te nemen.

In totaal gaat de sector er over 2010 en 2011 er 3,1 procent op vooruit: een structurele loonsverhoging van 1.1 % over 2010 en een loonsverhoging van 1,5 % over 2011.
Er is bijna 10 maanden onderhandeld over dit akkoord tussen vakbonden en brancheorganisaties ActiZ en BTN. CNV Publieke Zaak legt het akkoord binnenkort aan de leden voor, net als vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91