AWBZ en zelfstandige zorgondernemers: het blijft een probleem


De consequenties van de wijzigingen met betrekking tot het PGB blijven voor zelfstandige zorgverleners niet zonder gevolgen.

De maatregelen die het kabinet in wil gaan stellen leiden er ongetwijfeld toe dat meer zelfstandige zorgondernemers zich gaan richten op het aanbieden van AWBZ zorg. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot:. Om AWBZ zorg te mogen verlenen heeft iedere zorgondernemer een AWBZ-erkenning nodig. Het aantal AWBZ erkenningen is per regio verschillend, maar in de meeste regio’s erg beperkt.  Daarbij moeten aan veel regels van het zorgkantoor worden voldaan. Contracten worden dus niet meer rechtstreeks met PGB houders afgesloten maar met het zorgkantoor uit de regio. Flexibiltieit in organisatie én in het verlenen van de zorg gaat daarbij grotendeels verloren.


Aanvragen van een AWBZ erkenning loopt via het ministerie van VWS. Voorafgaand aan de aanvraag moet je aan een fiks aantal eisen voldoen: ondernemingsplan, financieel beleid, klachtenreglement, privacyreglement, personeel, opleidingsbeleid, cliëntenraad, raad van toezicht etc.. Als aan al die eisen is voldaan kun je een erkenning aanvragen, maar dan is er al bijna geeen sprake meer van een zzp-er in de zorg.

Een artikel van Zorgvisie meldt de consequenties voor zelfstandige ondernemers. Zowel Agis (Femke Theunissen) als brancheorganisatie ActiZ (Aad Koster) herkennen de problemen die gaan komen bij het overstappen van zoveel PGB-budgetten naar de AWBZ zorg.

SER (Sociaal-Economische Raad) en SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) zien weinig in de kabinetsplannen voor de AWBZ.  BKZ (Branchebelang Kleindschalige Zorgverlening) (voorzitter Mark van Barchot) is er bang voor dat veel PGB houders straks toch hun zorg gaan zoeken bij reguliere instellingen of via de WMO van de gemeenten. En dan is er geen sprake meer van besparingen, maar juist van een verhoging van kosten.

Veel zzp-ers in de zorg hebben ervoor gekozen niet te werken binnen een reguliere AWBZ zorginstellingen omdat ze te maken krijgen met minutenregistratie, werkdruk, weinig mogelijkheden voor sociale contacten met cliënten door gebrek aan tijd etc.  Maar het is ook onmogelijk dat al die zzp-ers in de zorg een AWBZ erkenning gaan krijgen.

Een grote groep zorgverleners, waar toch al een schreeuwende behoefte aan is, gaat op die manier verloren voor het zorgveld en daar wordt niemand beter van.