zzp-er in de zorg en BTW


Er is al heel wat over te doen geweest en het zal in de toekomst nog wel vaker besproken en behandeld worden: wanneer ben je nu als zzp-er in de zorg wel of wanneer ben je niet BTW plichtig?


Er bestaat nogal wat verwarring over en de wetgeving hiervoor staat ter discussie. Op dit moment is het zo dat je, globaal gesproken, geen BTW in rekening brengt als je zelf rechtstreeks aan cliënten factureert, en dat je wel BTW in rekening brengt als je factureert aan zorginstelling, ziekenhuis of bemiddelingsbureau.

Op de site van Solopartners, belangenbehartiger voor zelfstandige zorgverleners, vind je meer specifieke informatie hierover en de laatste berichten. Zij houden de vinger aan de pols én informeren de zorgverleners als er wijzigingen komen die van belang zijn.

www.solopartners.nl