Geen categorie


Akkoord nieuwe CAO

Zaterdag 19 november j.l. hebben de werkgeversorganisaties en de vakbonden een akkoord bereikt over de nieuwe CAO VVT (Verpleging, verzorging, thuiszorg). De wet gelijke behandeling leverde nogal wat struikelblokken op met betrekking tot de leeftijdsuren. De ouderenregelingen staan hierdoor nogal onder druk. Nu is de afspraak gemaakt dat de situatie […]


Congres: kleinschalig wonen in de dagelijkse praktijk

Reed Business, Events Gezondheidszorg organiseert op donderdag 29 september a.s. een congres voor beleidsmakers, managers in de zorg én beroepsbeoefenaars in de zorg. Het congres “kleinschalig wonen, de dagelijkse praktijk” is bedoeld voor straters en gevorderden, en gaat in op verschillende aspecten waar je bij kleinschalig wonen mee te maken […]