Congres: kleinschalig wonen in de dagelijkse praktijk


Reed Business, Events Gezondheidszorg organiseert op donderdag 29 september a.s. een congres voor beleidsmakers, managers in de zorg én beroepsbeoefenaars in de zorg.
Het congres “kleinschalig wonen, de dagelijkse praktijk” is bedoeld voor straters en gevorderden, en gaat in op verschillende aspecten waar je bij kleinschalig wonen mee te maken krijgt.
In 2010 was al 25% van de zorg voor dementerende ouderen geconcentreerd in kleinschalige wooprojecten.


Voor de middag zijn een aantal lezingen gepland en na de middag workshops, ook gericht op verzorgenden:
dagbesteding in een kleinschalige woonvorm onzin of noodzakelijk?
Hoe ga je om met intimiteit en verliefdheid bij dementerenden?
Wat hebben we nodig en wat kunnen we doen om de eigen regie bevorderen?
Hoe kun je vanuit kleinschalige zorg inspelen op de individuele tijdsbeleving van bewoners en hoe zorg je ervoor dat je zelf rust houdt en tijd ‘neemt’?
En hoe handel je bij incontinentie die kan ontstaan na een verhuizing naar een kleinschalige woning?

De kosten voor verzorgenden bedraggen € 95,00.

Meer weten over lezingen of workshops? Informatie en inschrijfmogelijkheden vind je op de site van reed business.