IKNL ontwikkelt werkmappen voor palliatieve verzorgenden


Het Integraal Kankercentrum Nederland heeft een denk- en werkmethode ontwikkeld, de box “signalering in de palliatieve fase”, om verzorgenden te helpen problemen te signaleren en in kaart te brengen.

Verzorgenden in de pallaitieve sector signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, ADL of gedrag. Door deze veranderingen goed in kaart te brengen wordt een aanzet gegeven tot het verbeteren van de zorg.

De box bestaat uit:

  • een map met een stappenplan en signaleringskaarten voor de meest voorkomende zorgproblemen (gebaseerd op de methodiek ‘besluitvorming in de pallaitive fase‘.
  • een map met achtergrond informatie over deze problemen, en over dementie en zorg in de laatste fase (gebaseerd op gerelateerde richtlijnen uit het boek ‘palliatieve zorg, richtlijnen voor de praktijk
  • werkbladen, opgezet volgens het stappenplan, om de communicatie met andere disciplines te ondersteunen zodat de continuiteit van de zorg beter gewaardborgd kan blijven

Inhoudsdeskundigen uit de thuiszorg, hospicezorg, onderwijs en IKNL deskundige hebben de instrumenten ontwikkeld. De kosten voor de box bedragen € 27,50. Levering vinden plaats in augustus, bestellingen kunnen al wel worden doorgegeven.

bron: www.ikcnet.nl