Engelse verpleegkundigen krijgen richtlijnen Social Media


In Engeland waarschuwt men de verpleegkundigen geen vrienden te worden met hun cliënten via Facebook of Twitter. Hyves wordt niet genoemd omdat dat een typisch Nederlands netwerk is).
De Engelse beroepsvereniging van verpleeg- en verloskundigen heeft dat opgenomen in haar richtlijnen. Door contacten via social media af te wijzen wordt het risico vermeden dat de grenzen van de relatie tussen zorgverlener en cliënt vertroebelt. De beroepsvereniging adviseert persoonlijke en profesisonele netwerken zoveel mogelijk gescheiden te houden.


Nederlandse beroepsverenigingen vinden het niet nodig dergelijke richtlijnen op te stellen.
Monique Verkerk van V&VN: “in veel zorginstellingen worden al eigen richtlijnen en protocollen opgesteld die verpleegkundige adviseren in het gebruik van social media. In de beropescode V&V staat dat verpleegkundigen geen informatie voer de zorgvrager mogen verstrekken aan anderen, ook niet via social media”. Ook beroepsorganisatie NU’91 is die mening toegedaan. Karin Weerts: “wij adviseren in onze richtlijnn al geen contact te onderhouden met (oud) patiënten, ook niet via social media. Ongemerkt overschreid je een grens en dat moet je voorkomen.”.

bron: www.nursing.nl