Motie over tempo toetreden zzp-ers – AWBZ zorg aangenomen


Op 30 juni heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om ervoor te zorgen dat zzp-ers sneller AWBZ zorg kunnen leveren, zonder problemen.
Lex Tabak schreef daar een column over, waar kort samengevat het volgende in te lezen is:

De regeringscoalitie lijkt vastbesloten vast te houden aan de bezuinigingsplannen zoals die er nu liggen. (90% van het PGB wordt afgeschaft).
Dat heeft enorme gevolgen, ook voor zelfstandige zorgverleners. Zij zullen verloren gaan voor de zorg, terwijl er al een groot tekort aan zorgverleners bestaat. Behalve als zij ook AWBZ zorg mogen leveren.
De eisen die door de zorgkantoren worden gesteld zijn het grootste obstakel voor de zzp-ers. Er moet maatwerk komen om er goed mee te kunnen werken: hoe wordt het werk van de zzp-er inzichtelijk gemaakt, hoe wordt er verantwoording afgelegd over de gewerkte uren, bijvoorbeeld.  Er wordt druk overleg gevoerd tussen verschillende partijen om hier een oplossing voor te vinden.


Er wordt een pilot voorbereid, dat zal in 2012 plaatsvinden. De zorgkantoren zeggen dat de zzp-er mee kan doen vanaf 1-1-2013. Maar aanbestedingsprocedures zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld medio 2011 alles op orde moet hebben om in 2012 mee te kunnen draaien. Dat kan dus niet.
Aanbestedingsprocedures zorgen er met name voor dat je halverwege het ene jaar, al je zaken op orde moet hebben voor het AWBZ jaar erop. Dat wil dus zeggen dat als we per 1-1-2012 zouden willen beginnen (en dat kan voor wat betreft de wetgeving), we medio 2011 (nu dus) alles op orde dienen te hebben. Helaas is dat niet het geval en het is begrijpelijk dat daar volgens het zorgkantoor een bepaalde hoeveelheid tijd mee gepaard gaat.
Vanaf 1-1-2012 zullen er veel ex PGB houders aangewezen zijn op AWBZ zorg die in 2012 alleen nog maar geleverd kan worden door reguliere – traditionele – zorginstellingen.

Pieter Omzigt van het CDA vraagt in de motie om een versnelling van het proces, zodat zzp-ers in de zorg vanaf 1-1-2012 ook binnen de AWBZ zorg kunnen leveren. Naast uitbreiding en versnelling van de pilot vraagt de motie ook om een eenduidige visie van de fiscus zodat er duidelijkheid gaat ontstaan over wel of geen dienstverband.

Lees het volledig persbericht