FNV zelfstandigen in zorg


FNV Zelfstandigen is een onafhankelijke vereniging met als doel op te komen voor zelfstandige zonder personeel. Dat doen zij door het geven van advies en door het aanbieden van producten en diensten. Als zzp-er kun je lid worden van FNV zelfstandigen waardoor je recht krijgt op o.a. persoonlijk advies, het bijwonen van seminars en bijeenkomsten, je kunt gebruik maken van verzekeringsmogelijkheden, juridische bijstand en ze houden je op de hoogte van actuele informatie.

Met betrekking tot ondernemen in de zorg heeft FNZ Zelfstandigen op 2 augustus j.l. een reader uitgebracht om zelfstandige ondernemers in de zorg te helpen met de huidige regelgeving .

Om AWBZ zorg te kunnen aanbieden moeten zelfstandige zorgondernemers straks gaan samenwerken met zorgkantoren. Over het algemeen wordt verwerwacht dat het voor zzp-ers moeilijk wordt om zorg in natura te verlenen omdat zorgkantoren nogal wat eisen stellen. Bovendien zal de regeldruk toenemen. Veel zzp-ers in de zorg zullen hier moeite mee hebben en daarom heeft FNZ Zelfstandigen een speciale reader hierover uitgebracht. In deze brochue worden tips gegeven  voor een goede start als zzp-er in de zorg, en een gezondondernemerschap. Je krijgt inzicht in de regels waar je mee te maken krijgt en je leest er over het maken van goede afspraken met je opdrachtgever.

Om AWBZ zorg te kunnen aanbieden zullen zelfstandig ondernemers straks moeten samenwerken met zorgkantoren. FNV Zelfstandigen verwacht dat het voor zorgondernemers moeilijker wordt om zorg in natura te verlenen omdat zorgkantoren veel voorwaarden opleggen. Bovendien zal de regeldruk voor zelfstandig ondernemers sterk toenemen.