CAO VVT opgezegd door vakbonden


De CAO van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg loopt tot 1 maart 2012.
De vakbonden ABVAKABO, FNV, NU ’91 en CNV PUBLIEKE ZAKEN, geven aan dat ze in een nieuwe CAO verbeteringen aan willen brengen. Daarvoor moet de CAO, die op 14 december 2011 verbindend werd verklaard, officieel worden opgezegd. ActiZ en BTN, belangerganisaties in deze sector, zijn per brief op de hoogte gesteld.


Abvakabo FNV-bestuurder Wim van der Hoorn: ‘Het is eerder voorgekomen dat de werkgevers de cao opzegden, maar de vorige keer heeft niemand opgezegd. We zijn toen toch gaan onderhandelen en dat bracht de bonden in een rare positie: We hadden de werkgevers nodig om de verlengde cao te wijzigingen. Aangezien we als werknemersorganisaties tot nu toe niets over een opzegging van de werkgevers vernomen, hebben wij de cao nu zelf opgezegd per 1 maart 2012. Wij willen namelijk wel verbeteringen aanbrengen in de nieuwe cao en kunnen dus niet het risico lopen dat de werkgevers de cao een jaar verlengen.’

bron: www.abvakabofnv.nl