Korter werken experiment verpleeghuis svartedalen göteborg

Korter werken in Zweden


Voordelen korter werken

In Zweden wordt er geëxperimenteerd met korter werken. In dit artikel van de NOS wordt uitgelegd welke experimenten er draaien op basis van een 6-uur durende werkdag. De meeste voorbeelden zijn geslaagde voorbeelden. En de voordelen liegen er niet om:

  • verhoging van de omzet en productiviteit
  • vasthouden personeel
  • keuze uit de beste medewerkers
  • meer plezier in werken (motivatie en energie)
  • medewerkers voelen zich gezonder en minder ziekteverzuim (minder oververmoeidheid en depressies)

Nadelen zijn er echter ook: een hoog werktempo, bezuiniging op pauzes en vergaderingen.

De experimenten en de media

Volgens de NOS loont het experiment met korter werken zich minder voor het verpleeghuis Svartedalen in het Zweedse Göteborg.

De Telegraaf legt in haar eenzijdige artikel hier de nadruk op. Het experiment van dit verpleeghuis is volgens haar de oorzaak van het mislukken van de 6-urige werkdag in Zweden. De reden die aangedragen wordt zijn de hoge kosten. Over de positieve aspecten wordt gezwegen.

Ook Trouw heeft dit nieuwsitem opgepikt. In eerste instantie wordt alleen maar aandacht gegeven aan het verpleeghuis Svartedalen in het Zweedse Göteborg. Gelukkig blijft het daar niet bij en wordt er één voorbeeld gegeven van een succesvolle invoering van de 6-urige werkdag. Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan de positieve effecten.

In het artikel van Trouw staat een stukje dat we graag willen uitlichten:

“Ook kleinere bedrijven zweren bij een verkorte werkdag. Die zijn bovendien beter in staat om productiviteit en financiën te balanceren. Zelfstandigen kunnen bijvoorbeeld flexibeler met werktijden omgaan dan een verpleeg- of ziekenhuis, zonder dat te moeten compenseren met het aannemen van extra medewerkers. Vanuit die hoek zijn dan ook voornamelijk positieve geluiden te horen.”

Experiment voor de zorg mislukt… Ook voor Nederland?

Als de conclusie van het Zweedse experiment van het verpleeghuis Svartedalen luidt: mislukt vanwege de kosten om extra personeelsleden in dienst te nemen, dan zijn we het daar niet mee eens. In ieder geval niet als we het gaan betrekken op ons Nederlands zorgstelsel.

Buiten dat er aan de grote hoeveelheid positieve effecten voorbij wordt gegaan, is het juist het aspect kwaliteit van de zorg, dat nu binnen ons Nederlands zorgstelsel zo speelt, waarvoor dit experiment een oplossing biedt.

De hoeveelheid zorguren wijzigen niet. Het is de manier hoe ze ingevuld worden. Als je de beschikking hebt over een ‘pool’ van zelfstandige zorgverleners dan kan ook een verpleeg- of ziekenhuis kosten- en productie effectief werken.

Dat we langzaam maar zeker die kant heen gaan ervaren we nu al. Er worden steeds vaker zelfstandige zorgverleners door instellingen ingehuurd. Enerzijds omdat deze instellingen te weinig handen aan het bed hebben, anderzijds omdat de gewenste expertise ontbreekt.

Werken in de zorg, impopulair

Werken in de zorg is niet zo populair op dit moment. Bezuinigingen in de zorg, de zeer hoge werkdruk en bureaucratie zorgen ervoor dat bekwame zorgverleners de zorg de rug toekeren.
Jammer…

Zzp’er in de zorg

Gelukkig hebben een aantal van hen de stap naar ondernemerschap durven te zetten. Tot hun grote tevredenheid. Zo kunnen ze zelf bepalen waar ze wel en niet willen werken en hoelang.
Wat kunnen we doen om al die andere bekwame mensen terug te laten keren naar dit uitermate boeiend vak? Juist, minder obstakels om aan de gang te gaan en een omslag in ons denken.

Een win-win situatie dus….