Nog altijd nuluren contracten in de thuiszorg


Ondanks afspraken in de cao over het terugdringen van oproepkrachten, is het nulurencontract in de thuiszorg nog altijd springlevend. Dit constateren de vakbonden. Niet alle werknemers willen een vast contract. Ze zijn in de zomer of schoolvakantie liever een paar weken vrij en willen dan niet ingeroosterd worden.

Af van nulurencontract
“We wilden af van medewerkers die jarenlang twintig uur per week werkten op een nulurencontract, met als enige doel dat ze makkelijk ontslagen konden worden”, zegt Aaldert Mellema van CNV Zorg Welzijn in Nursing april. In verschillende zorgcao’s is daarom afgesproken om werknemers met een nulurencontract een contract met een gemiddelde arbeidsduur te geven.

Thuiszorgmedewerkers weigeren
In de thuiszorg is dit ook opgevolgd en hebben veel werkgevers vast contracten aangeboden. Veel mensen willen het echter niet. Deze ervaring deelt ook Gerlanda van der Laarse, verpleegkundige in een gespecialiseerd thuiszorgteam. “Het zijn vooral moeders die thuiszorg geven. Ze zijn geen kostwinnaar en willen niet in een keurslijf gedwongen worden of een vaste oppas regelen.”

Flexibele werktijden
Dat oproepers een vast contract weigeren, heeft ook FNV-onderhandelaar Sarah Dobbe gehoord. Ze vindt het onacceptabel. “Als je doorvraagt willen mensen het liefst een vast contract, maar wel een met flexibele werktijden. Die flexibiliteit moeten we dus op een andere manier zien te regelen. In de vorige cao zijn daar ook afspraken over gemaakt, dat medewerkers meer zeggenschap krijgen over de invulling van werktijden. Dit jaar gaat dat meer vorm krijgen.”

Zelf roosteren
Van der Laarse heeft haar twijfels over het verlenen van meer zeggenschap over de werktijden aan medewerkers. “Ik zie dat gewoon niet zo voor me. De zorg is een 24-uursbedrijf. Dat moet je eerlijk verdelen. Je kunt niet bijvoorbeeld de moeders zo inroosteren dat ze elke dag om drie uur bij het schoolplein staan. Dat gaat niet met acht moeders in een team van tien. Ik denk dat we in de zorg niet zonder nulurencontracten kunnen. Je hebt die flexibiliteit nodig om ziekte en andere omstandigheden op te vangen.”

Bron: nursing.nl