Verpleegkundigen straks alleen nog HBO?


8 maart j.l. lanceerde de stuurgroep V&VN 2020 haar voorstel voor nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen en verzorgenden aan V&VN en aan minister Schippers.

De stuurgroep V&VN 2020 stelt voor een nieuwe structuur in te voeren voor zorgkundigen (MBO) en verpleegkundigen (HBO) in plaats van de bestaande beroepsprofielen.
De nu bekende niveau’s verdwijnen en worden vervangen door een MBO opleiding met 2 niveau’s: MBO zorgkundigen en MBO verzorgenden en door een HBO opleiding verpleegkundige en de master opleiding voor verpleegkundig specialist.
De MBO opleiding zou dan worden teruggebracht van 4 naar 3 jaar, de titel verpleegkundige zoals nu gebruikt wordt voor MBO niveau 4 is dan niet meer van toepassing. Voor de MBO geslaagden geldt geen verplichte artikel 3 BIG registratie meer, maar is artikel 34 van toepassing.
Lees hier het verschil tussen artikel 3 en artikel 34 BIG registratie

De stuurgroep V&VN 2020 probeert met het voorstel in te spelen op een groeiende vraag naar meer en complexere zorg.

In een reactie benadrukt V&VN dat het gaat om een compleet nieuw beroepenhuis en nieuwe beroepsprofielen, een opwaardering van het vak dat aansluit bij het aantal MBO en HBO geslaagden van dit moment (CBS – 2011), waarbij de instroom in het HBO gestaag toeneemt.

Er wordt verdeeld gereageerd op de voorstellen van V&VN.


Margo van der Sarre, directeur NVZ (verenigign van ziekenhuizen:

“NVZ is van mening dat de positie van de mbo-verpleegkundigen het best gewaarborgd blijft door hen te scharen onder artikel 34 van de Wet BIG. Ze behouden dan de beschermde opleidingstitel, maar vallen in tegenstelling tot hun hbo-opgeleide collega’s niet onder het Tuchtrecht. Het onderscheid tussen de hbo-verpleegkundigen – die vallen onder artikel 3 van de Wet BIG – en hun mbo-collega’s is dan helder. En door de plaatsing onder artikel 34 blijft ook voor die mbo’ers een aantrekkelijk beroepsprofiel bestaan, wat voorkomt dat problemen op de arbeidsmarkt ontstaan omdat een beeld zou worden geschetst dat het om werk van ondergeschikt belang gaat.”

Haar complete reactie is te vinden op www.zorgvisie.nl

Nursing voor verpleegkundigen

Op www.nursing.nl haalt Hugo van der Wedden nogal vernietigend uit.
“MBO-ers voelen zoch geschoffeerd maar verdrietig en boos zijn is weinig zinvol.”

Abvakabo FNV

Abvakabo FNV is niet blij met deze voorstellen. Ze zullen grote gevolgen hebben voor de grote groep MBO verpleegkundige. Het tast hun status aan, doorstroommogelijkheden zijn beperkter en het heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden. (Volgens AbvaKabo is op dit moment 80% van de verpleegkundigen in Nederland MBO opgeleid).

Brancheorganisatie BoZ

Ook werkgevers in de zorg, verenigd in de Brancheorganisatie Zorg (BoZ) zijn kritisch. Zij zijn van mening dat de gemaakte keuze niet genoeg aansluit bij de te verwachten ontwikkelingen: ‘een onvoldragen keuze die onvoldoende aansluit bij de te verwachten ontwikkelingen in de zorg en op de arbeidsmarkt’ waarbij de MBO-verpleegkundige niet op waarde wordt geschat. . BoZ noemt het een downgrading van MBO-verpleegkundigen en zij zijn van mening dat er ook in de toekomst ruimte moet zijn voor een vierjarige MBO opleiding verpleegkundige. Het onderscheid tussen MBO en HBO zou beter gestalte kunnen krijgen met een aangescherpt profiel van de HBO-verpleegkundige.

V&VN heeft in het voorstel het jaar 2020 gekozen als uitgangspunt.
Er zal dus eerst nog heel wat gepraat en gediscussieerd worden over de voorgestelde wijzigingen.
Als het aan V&VN ligt heet de huidige MBO-verpleegkundige in de toekomst zorgkundige en heeft de huidige HBO verpleegkundige straks standaard een HBO-bachelor diploma.

De complete beroepsprofielen kun je lezen op de site van V&VN