Zzp-ers en AWBZ zorg: hoe en wanneer?


In haar brief van 15 september deelt de staatssecretaris haar visie over het PGB en de AWBZ zorg en over de manier waarop zij denkt dat straks zelfstandige zorgverleners ook AWBZ zorg moeten kunnen verlenen. Zzp-ers moeten, als de plannen allemaal gerealiseerd worden tenminste, straks individueel contracten af kunnen sluiten met de zorgkantoren.

Hoe dat dan moet gaan gebeuren en wanneer is nogal onduidelijk. Er is nog weinig bekend over het eisenpakket waaraan iedere zzp-er, die AWBZ zorg wil gaan leveren, moet gaan voldoen.

Lees het blog hierover en over onze kijk op thuiszorg