Informatie avond pilot ZZP-ers en AWBZ


Zorgverzekeraar UVIT start eind dit jaar met een pilot waarbij 2 teams zelfstandige zorgverleners worden geformeerd die als zelfstandig ondernemer zorg gaan verlenen binnen de AWBZ.

In de regio Tilburg en Land van Cuijck worden 10-15 zelfstandige verpleegkundige en/of verzorgenden een jaarcontract aangeboden waarmee zij heel 2012 als zzp-er zorg kunnen leveren binnen de AWBZ.

Informatieavond voor kandidaat-deelnemers:

De UVIT zorgkantoren organiseren een informatie avond op 8 december. Tijdens deze avond wordt de opzet uitgelegd, worden criteria voor deelname besproken  en wordt de ondersteuning van zzp-ers uitgelegd.  Na afloop kunnen geinteresseerden zich inschrijven voor deelname aan de pilot. Voor 22 december zal UVIT beslissen wie aan de pilot gaan deelnemen.

Locatie:
Zorgkantoor Tilburg (VGZ gebouw)
Spoorlaan 183
Tilburg

Aanvang: 19.00 uur

Er is plaats voor 150 deelnemers, geinteresseerden kunnen zich vooraf aanmelden!