Verslag bijeenkomst pilot zzp-ers in de zorg


Ruim 140 mensen waren gisteren, 8-12,  in Tilburg aanwezig tijdens de informatie avond over de pilot die UVIT in samenwerking met VWS, ZN, Nza, belastingdienst en Kiwa gaat opzetten.

Twee teams van elk 15 zelfstandige zorgondernemers gaan aan de slag in de regio Tilburg (stedelijk gebied) en regio Land van Cuijk (landelijk gebied) om ervaring op te doen met het inzetten van zzp-ers binnen de AWBZ zorg.

Volgens Rob Gruntjes van UVIT is de pilot bedoeld om wet- en regelgeving te toetsen en daar waar nodig aanpassingen door te voeren zodat zzp-ers contracten af kunnen gaan sluiten met de zorgkantoren.
Van de deelnemende zzp-ers wordt verwacht dat ze beschikken over het ZOZ keurmerk van Kiwa Prismant zodat kwaliteit en continuïteit tijdens de pilot geborgd zijn.  Ook moeten zij een AWBZ brede administratie gaan voeren: cliënten administratie, facturatie én registratie eigen bijdrage CAK.


Hr. Erik Rutte van de belastingdienst vermeldt in zijn presentatie dat de zzp-ers die aan de pilot deelnemen door de belastingdienst worden beschouwd als ondernemer en buiten dienstbetrekking vallen.
Hij hield een duidelijke slag om de arm door mee te delen dat de belastingdienst altijd achteraf toetst en dat dat ook nu het geval zal zijn. De pilot mag volgens hem zeker niet worden gezien als gedoog beleid.
“Het zorgkantoor wordt dus eigenlijk een soort van doorgeefluik naar de clienten. Er wordt door de zzp-ers gefactureerd aan het zorgkantoor maar de cliënten worden uiteindelijk gezien als opdrachtgever. “

De tarieven die tijdens de pilot door de zzp-ers in rekening kunnen worden gebracht worden vastgesteld door de Nza. Er wordt duidelijk benadrukt dat hier verder geen enkele discussie over mogelijk is. De hoogte van het tarief wordt niet bekend gemaakt.

Vanuit de zaal werden de presentaties regelmatig onderbroken door vragenstellers met vooral concrete vragen: ‘dan wordt het zorgkantoor toch een bemiddelingsbureau?’ ‘wat worden de tarieven’ ‘is zorg op afstand onderdeel van de pilot’ etc.
Veel inlichtingen over hoe en wanneer deelname tot stand kan komen en aan welke eisen moet worden voldaan, weinig informatie over (politiek) draagvlak, consequenties, deadline, evaluatie of implementatie mogelijkheden.

Werd de pilot georganiseerd om vast te stellen OF zzp-ers de mogelijkheid gaan krijgen contracten af te sluiten met het zorgkantoor ? Of was uitgangspunt HOE dat zou moeten gaan gebeuren?

Inschrijven als deelnemer kan tot 18 december, de contracten gaan lopen vanaf 1 februari 2012.