Elektronisch patiëntendossier - EDP

Het elektronisch patiëntendossier (EDP)


Wat is een elektronisch patiëntendossier?

Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een digitale versie van een cliëntendossier.

Het is een systeem waar zorgverleners gegevens van hun patiënten kunnen opslaan en raadplegen. Denk dan aan informatie over gezondheidstoestand, behandelingen, medicatie, en laboratoriumresultaten.

EPD’s bieden efficiëntie, veiligheid, altijd en overal toegang tot de patiëntendossiers, historische gegevens, en duidelijkheid.

Echter, er zijn ook nadelen. Zoals technologische afhankelijkheid, privacy- en veiligheidsrisico’s, kosten, opleiding en aanpassing van wet- en regelgeving.

Zowel zorginstellingen als zelfstandige zorgverleners kunnen een EPD aanschaffen. Dat kan op verschillende manieren zoals zelf ontwikkelen, commerciële leveranciers, open-source systemen of cloud-based systemen.

Is het hebben van een EPD verplicht?

Het gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD) is niet verplicht voor zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners. Er is geen wet- of regelgeving die het gebruik van een EPD verplicht stelt. Echter, het gebruik van een EPD wordt wel aangemoedigd door diverse organisaties, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), omdat het kan bijdragen aan een efficiëntere en veiligere zorgverlening.

Er zijn wel bepaalde wetten en regels waar zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners zich aan moeten houden wanneer zij gebruik maken van een EPD. Zo moeten zij bijvoorbeeld voldoen aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovendien moeten zij maatregelen nemen om de veiligheid van de cliëntendossiers te waarborgen en moeten zij cliënten informeren over het gebruik van een EPD.

In sommige gevallen kan het gebruik van een EPD verplicht zijn voor zorginstellingen die werken met specifieke contracten of subsidies, zoals zorginstellingen die werken met een zorgcontract met een zorgverzekeraar.

In het kort, een EPD is niet verplicht, maar wordt wel aangemoedigd omdat het kan bijdragen aan een efficiëntere en veiligere zorgverlening. Zorgverleners moeten zich wel houden aan de geldende wet- en regelgeving en maatregelen nemen om de veiligheid van de cliëntendossiers te waarborgen.

Wat zijn de voordelen van een EDP?

Een elektronisch patiëntendossier (EPD) biedt diverse voordelen ten opzichte van het bijhouden van papieren cliëntendossiers. Hieronder worden enkele voordelen besproken:

 • Efficiëntie: een EPD maakt het bijhouden van cliëntendossiers efficiënter. Informatie kan snel ingevoerd en opgevraagd worden, waardoor er minder tijd wordt besteed aan administratie. Bovendien kan de informatie in een EPD gemakkelijk gedeeld worden tussen zorgverleners, wat de samenwerking tussen hen verbetert.
 • Veiligheid: een EPD biedt een hogere veiligheid voor de cliëntendossiers. De informatie in een EPD is vaak versleuteld, waardoor de privacy van de cliënt beter beschermd is. Bovendien wordt er vaak gebruik gemaakt van toegangscontrole, zodat alleen de betrokken zorgverleners bij de informatie kunnen.
 • Altijd en overal toegang: een EPD is vaak online beschikbaar, waardoor zorgverleners altijd en overal toegang hebben tot de cliëntendossiers. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als een cliënt opgenomen wordt in een ander ziekenhuis of als een zorgverlener op verlof is.
 • Geschiedenis: een EPD bevat een compleet overzicht van de gezondheidstoestand en behandelingen van een cliënt, waardoor de zorgverleners een duidelijke geschiedenis hebben van de gezondheidstoestand van de cliënt. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen bij het maken van een diagnose of het opstellen van een behandelplan.
 • Duidelijkheid: een EPD maakt de informatie in de cliëntendossiers duidelijker. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardformulieren, waardoor de informatie gemakkelijker te vergelijken is. Dit kan bijdragen aan de kwaliteit van de zorg.

Al met al kan een EPD bijdragen aan een efficiëntere, veiligere en kwalitatievere zorg. Echter, het is wel belangrijk om te benadrukken dat een EPD alleen effectief kan zijn als de zorgverleners zich aan de geldende wet- en regelgeving houden en de juiste maatregelen nemen om de veiligheid van de cliëntendossiers te waarborgen.

Wat zijn de nadelen van een EDP?

Hoewel er veel voordelen zijn aan het gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD), zijn er ook enkele nadelen waar rekening mee gehouden moet worden. Hieronder worden enkele nadelen besproken:

 • Technologische afhankelijkheid: een EPD is afhankelijk van technologie en internetverbinding Valt deze uit, dan kan dat leiden tot problemen. Dit kan gevolgen hebben voor de zorgverlening en de veiligheid van de cliënten.
 • Privacy- en veiligheidsrisico’s: hoewel een EPD de privacy van cliënten kan verbeteren, kan het ook leiden tot extra risico’s. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot de cliëntendossiers. Of als er informatie gestolen wordt. Het is daarom belangrijk dat er goede maatregelen genomen worden om de veiligheid van een EPD te waarborgen.
 • Kosten: het implementeren en onderhouden van een EPD kan duur zijn. Dit kan een belemmering zijn voor zorginstellingen met een beperkt budget.
 • Opleiding: zorgverleners moeten geleerd worden hoe een EPD te gebruiken, en het kan enige tijd duren om te wennen aan het gebruik van de nieuwe technologie. Dit kan leiden tot tijdelijke inefficiëntie tijdens de overgangsperiode.
 • Aanpassing van wet- en regelgeving: het gebruik van een EPD kan leiden tot aanpassing van wet- en regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het gaat om de medische geheimhouding of de verantwoordelijkheid voor fouten in de cliëntendossiers.

Het is belangrijk om deze nadelen in overweging te nemen bij het implementeren van een EPD. Er moeten maatregelen genomen worden om de technologische afhankelijkheid, de veiligheid en de kosten te minimaliseren. Daarnaast moeten zorgverleners opgeleid worden en er moet rekening gehouden worden met aanpassingen van wet- en regelgeving. Ondanks dat kan, met de juiste maatregelen, een EPD bijdragen aan een efficiëntere, veiligere en kwalitatievere zorg.

Elektronisch patiëntendossier voor zelfstandige zorgverleners

Voor zelfstandige zorgverleners, zoals huisartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten, kan het gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD) ook van groot belang zijn. Het biedt hen dezelfde voordelen als voor zorginstellingen. Zoals efficiëntie, veiligheid en altijd en overal toegang tot de cliëntendossiers.

Echter, voor zelfstandige zorgverleners kan het implementeren en onderhouden van een EPD een grotere uitdaging zijn dan voor zorginstellingen. Zij hebben vaak minder middelen en minder personeel om de technologie te onderhouden en te updaten. Bovendien kan het ook een grotere investering zijn voor een zelfstandige zorgverlener, in vergelijking met een zorginstelling met meerdere zorgverleners.

Daarnaast zijn er ook specifieke wet- en regelgeving waar zelfstandige zorgverleners zich aan moeten houden wanneer zij gebruik maken van een EPD. Zo moeten zij bijvoorbeeld voldoen aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ondanks deze uitdagingen, kan een EPD voor zelfstandige zorgverleners zeker de moeite waard zijn. Het kan bijdragen aan een efficiëntere en veiligere zorgverlening voor hun cliënten. Zelfstandige zorgverleners kunnen er ook voor kiezen om samen te werken met andere zelfstandige zorgverleners of zorginstellingen om de kosten en verantwoordelijkheden te delen.

Daarom is het belangrijk voor zelfstandige zorgverleners om de voordelen en nadelen van een EPD zorgvuldig af te wegen en de juiste maatregelen te nemen om de technologische afhankelijkheid, veiligheid en kosten te minimaliseren, en zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik een elektronisch patiëntendossier aanschaffen?

Er zijn verschillende manieren waarop zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners een elektronisch patiëntendossier (EPD) kunnen aanschaffen. Hieronder worden enkele opties besproken:

 • Zelf ontwikkelen: een zorginstelling of zelfstandige zorgverlener kan besluiten om een EPD zelf te ontwikkelen. Dit kan een goede optie zijn als er specifieke wensen zijn die niet door bestaande EPD-systemen worden ondersteund. Echter, dit kan ook een grotere investering zijn in termen van tijd en geld.
 • Commerciële EPD-leveranciers: er zijn diverse commerciële EPD-leveranciers die EPD-systemen aanbieden. Deze systemen zijn vaak al gebruiksklaar en bieden standaard functionaliteiten. De prijzen variëren afhankelijk van de functionaliteiten en de grootte van de zorginstelling of zelfstandige zorgverlener.
 • Open-source EPD-systemen: er zijn ook open-source EPD-systemen beschikbaar die gratis te gebruiken zijn. Dit kan een goede optie zijn voor zorginstellingen of zelfstandige zorgverleners met een beperkt budget. Echter, open-source systemen vereisen vaak technische kennis om te installeren en te onderhouden.
 • Cloud-based EPD-systemen: er zijn ook cloud-based EPD-systemen beschikbaar die via internet te gebruiken zijn. Dit kan een goede optie zijn voor zorginstellingen of zelfstandige zorgverleners die geen eigen IT-infrastructuur hebben. De prijzen variëren afhankelijk van de gebruikte functionaliteiten en de grootte van de zorginstelling of zelfstandige zorgverlener.

Het is belangrijk om de verschillende opties zorgvuldig af te wegen en te kiezen voor een EPD-systeem dat aan de eisen van de zorginstelling of zelfstandige zorgverlener voldoet. Dit betekent dat het systeem moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en moet voldoen aan de wensen van de zorgverleners. Bovendien is het belangrijk om te overwegen of de gekozen optie binnen het budget past en of de technische ondersteuning voldoet aan de eisen. Een overzicht van leveranciers voor EPD software kan je hier vinden.

Werken via Zelfstandige Zorgverleners?

Ben je een zzp’er in de zorg (verpleegkundige of VIG)? En zou je graag opgenomen willen worden in ons bestand van beschikbare zorgverleners voor onze cliënten? Meld je dan aan via onze aanmeldpagina.